DMA ຕົວຫຍໍ້

DMA

DMA ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ສະມາຄົມຂໍ້ມູນ ແລະການຕະຫຼາດ.

ອະດີດສະມາຄົມການຕະຫຼາດໂດຍກົງ, ສະມາຄົມຂໍ້ມູນ & ການຕະຫຼາດແມ່ນສະມາຄົມການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ທຸກດ້ານຂອງການຕະຫຼາດ. ໃນປີ 2018, ANA, ຫນຶ່ງໃນສະມາຄົມການຄ້າທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແລະມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາການຕະຫຼາດໄດ້ມາສະມາຄົມຂໍ້ມູນແລະການຕະຫຼາດ.