ຕົວຫຍໍ້ DL

DL

DL ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ Deep Learning.

ຫມາຍເຖິງວຽກງານການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ neural ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການເພີ່ມຈໍານວນຂອງຊັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພະລັງງານການປຸງແຕ່ງຄອມພິວເຕີຫຼາຍແລະປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ເວລາການຝຶກອົບຮົມຍາວສໍາລັບຮູບແບບ.