DCO ຕົວຫຍໍ້

DCO

DCO ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເນື້ອຫາແບບເຄື່ອນໄຫວ.

ການສະແດງເທກໂນໂລຍີການໂຄສະນາທີ່ສ້າງໂຄສະນາສ່ວນບຸກຄົນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຊົມໃນເວລາຈິງຍ້ອນວ່າໂຄສະນາກໍາລັງຖືກຮັບໃຊ້. ການປັບແຕ່ງຄວາມຄິດສ້າງສັນເປັນແບບເຄື່ອນໄຫວ, ທົດສອບ ແລະປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມ – ສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການຄລິກຜ່ານ ແລະການປ່ຽນແປງເພີ່ມຂຶ້ນ.