DCO ຕົວຫຍໍ້

DCO

DCO ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ Dynamic Ad Creation.

ເທັກໂນໂລຍີທີ່ປ້າຍໂຄສະນາການສະແດງຜົນໄດ້ຖືກທົດສອບແລະສ້າງແບບເຄື່ອນໄຫວ - ລວມທັງຮູບພາບ, ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ແລະອື່ນໆ.