DBoR ຕົວຫຍໍ້

DBoR

DBoR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຖານຂໍ້ມູນຂອງການບັນທຶກ.

ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ທົ່ວ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​ທີ່​ສຸດ​. ມັກຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນແຫຼ່ງຂອງຄວາມຈິງ.