CX Acronyms

CX

CX ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ປະສົບການຂອງລູກຄ້າ.

ການວັດແທກຈຸດຕິດຕໍ່ ແລະການໂຕ້ຕອບທັງໝົດທີ່ລູກຄ້າມີກັບທຸລະກິດ ແລະຍີ່ຫໍ້ຂອງເຈົ້າ. ນີ້ອາດຈະປະກອບມີການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການຂອງທ່ານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, ແລະການສື່ສານແລະການພົວພັນກັບທີມງານຂາຍຂອງທ່ານ.