CTV ຕົວຫຍໍ້

CTV

CTV ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະພາບ.

ໂທລະພາບທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອີເທີເນັດ ຫຼືສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບໄຮ້ສາຍ, ລວມທັງໂທລະພາບທີ່ໃຊ້ເປັນຈໍສະແດງຜົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ.