CTR ຕົວຫຍໍ້

CTR

CTR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ອັດຕາການຄລິກຜ່ານ.

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ສະເພາະກັບຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດທີ່ເບິ່ງຫນ້າ, ອີເມວຫຼືໂຄສະນາ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອວັດແທກຜົນສໍາເລັດຂອງການໂຄສະນາອອນໄລນ໌ສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ໃດຫນຶ່ງເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະສິດທິພາບຂອງແຄມເປນອີເມວ.