CTOR ຕົວຫຍໍ້

CTOR

CTOR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ກົດເພື່ອເປີດອັດຕາ.

ອັດຕາການກົດປຸ່ມແມ່ນ ຈຳ ນວນການກົດທີ່ຢູ່ນອກ ຈຳ ນວນອີເມວທີ່ເປີດຢູ່ແທນທີ່ຈະເປັນ ຈຳ ນວນອີເມວທີ່ສົ່ງ. metric ນີ້ໃຫ້ ຄຳ ຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວິທີການອອກແບບແລະການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສົນໃຈກັບຜູ້ຊົມຂອງທ່ານ, ເພາະວ່າການກົດປຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາຈາກຄົນທີ່ເບິ່ງອີເມວຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.