CSS ຕົວຫຍໍ້

CSS

CSS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ແຜ່ນສະໄຕລ.

ວິທີການເກັບຮັກສາແລະນໍາໃຊ້ການນໍາສະເຫນີເອກະສານທີ່ຂຽນໃນພາສາ markup ເຊັ່ນ HTML ໂດຍໃຊ້ຕົວທ່ອງເວັບ. CSS ເປັນເທັກໂນໂລຍີຫຼັກຂອງ World Wide Web, ຄຽງຄູ່ກັບ HTML ແລະ JavaScript