CRO ຕົວຫຍໍ້

CRO

CRO ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາການປ່ຽນແປງ.

ຄໍາຫຍໍ້ນີ້ແມ່ນສັ້ນສໍາລັບການພິຈາລະນາຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດລວມທັງເວັບໄຊທ໌, ຫນ້າທີ່ດິນ, ສື່ມວນຊົນສັງຄົມແລະ CTAs ເພື່ອປັບປຸງຈໍານວນຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ປ່ຽນເປັນລູກຄ້າ.

CRO

CRO ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍລາຍຮັບ.

ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ປົກກະຕິເບິ່ງແຍງທັງການຂາຍແລະການຕະຫຼາດພາຍໃນບໍລິສັດ.