CPQ ຕົວຫຍໍ້

ຄຄຊ

CPQ ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຕັ້ງຄ່າການອ້າງອີງລາຄາ.

ຕັ້ງຄ່າ, ຊອບແວການສະ ເໜີ ລາຄາແມ່ນ ຄຳ ສັບທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະ ກຳ - ທຸລະກິດ (B2B) ເພື່ອອະທິບາຍລະບົບຊອບແວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂາຍອ້າງອີງຜະລິດຕະພັນທີ່ສັບສົນແລະສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້.