CPG ຕົວຫຍໍ້

ປກສ

CPG ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຂາຍໄດ້ໄວແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ. ຕົວຢ່າງລວມທັງສິນຄ້າໃນຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່ທົນທານເຊັ່ນ: ອາຫານຫຸ້ມຫໍ່, ເຄື່ອງດື່ມ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍ້າ, ເຂົ້າຫນົມອົມ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ຢາປົວພະຍາດ, ສິນຄ້າແຫ້ງ, ແລະເຄື່ອງບໍລິໂພກອື່ນໆ.