CPA ຕົວຫຍໍ້

CPA

CPA ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການໄດ້ມາ.

Cost per Acquisition ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດການຕະຫຼາດທີ່ວັດແທກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລູກຄ້າທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບແຄມເປນຫຼືລະດັບຊ່ອງທາງ. CPA ແມ່ນການວັດແທກອັນສໍາຄັນຂອງຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈໍາແນກຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການໄດ້ມາຂອງລູກຄ້າ (CAC) ໂດຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ granular ຂອງຕົນ.

ທີ່​ມາ​: Bigcommerce