CMS ຕົວຫຍໍ້

CMS

CMS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງເນື້ອຫາ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ລວບລວມແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງ, ດັດແກ້, ການຄຸ້ມຄອງ, ແລະການແຈກຢາຍເນື້ອຫາ. A CMS ແຍກການອອກແບບແລະຫົວຂໍ້ອອກຈາກເນື້ອຫາ, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດສ້າງແລະດັດແກ້ເວັບໄຊທ໌ໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຜູ້ພັດທະນາ. WordPress ເປັນ CMS ທີ່ນິຍົມ.