CMP ຕົວຫຍໍ້

CMP

CMP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ເວທີການຄຸ້ມຄອງການຍິນຍອມ.

ເຄື່ອງມືທີ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຍິນຍອມການສື່ສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊັ່ນ GDPR ແລະ TCPA. CMP ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ບໍລິສັດຫຼືຜູ້ເຜີຍແຜ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາການຍິນຍອມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ມັນຍັງຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນແລະແບ່ງປັນມັນກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ຄວາມແລະອີເມລ໌.