CISO ຕົວຫຍໍ້

CISO

CISO ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຫົວ ໜ້າ ພະນັກງານຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

​ເປັນ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ລະດັບ​ສູງ​ພາຍ​ໃນ​ອົງການ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ​ແລະ ຮັກສາ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ໂຄງການ​ຮັບປະກັນ​ຊັບ​ສິນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ.