CAN-SPAM ຕົວຫຍໍ້

CAN-SPAM

CAN-SPAM ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການຄວບຄຸມການໂຈມຕີຮູບພາບລາມົກແລະການຕະຫລາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍ.

ນີ້​ແມ່ນ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ໃນ​ປີ 2003 ທີ່​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສົ່ງ​ອີ​ເມວ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາທາງເລືອກການຍົກເລີກການຈອງໃນອີເມລ໌ທັງຫມົດແລະທ່ານບໍ່ຄວນເພີ່ມຊື່ໃສ່ມັນໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດສະແດງອອກ.