CAGR ຕົວຫຍໍ້

CAGR

CAGR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ອັດຕາການເຕີບໃຫຍ່ປະ ຈຳ ປີ.

ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ປີລະຫວ່າງສອງປີ, ໂດຍສົມມຸດວ່າການເຕີບໂຕເກີດຂຶ້ນໃນອັດຕາທີ່ສົມຜົນ.

ທີ່​ມາ​: Gartner