CAC ຕົວຫຍໍ້

CAC

CAC ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ລູກຄ້າ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊະນະລູກຄ້າເພື່ອຊື້ຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການ. ໃນຖານະເປັນຫນ່ວຍງານເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຂອງລູກຄ້າມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບມູນຄ່າຕະຫຼອດຊີວິດຂອງລູກຄ້າ. ດ້ວຍ CAC, ບໍລິສັດໃດສາມາດວັດແທກວ່າພວກເຂົາໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດໃນການໄດ້ຮັບລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ.