BOPIS ຕົວຫຍໍ້

BOPIS

BOPIS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຊື້ສິນຄ້າທີ່ເອົາເຂົ້າໃນ Online.

ວິທີການທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຊື້ອອນໄລນ໌ແລະເອົາທັນທີຢູ່ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວແລະການຮັບຮອງເອົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກລະບາດ. ຮ້ານຄ້າປີກບາງແຫ່ງມີສະຖານີຂັບລົດທີ່ພະນັກງານຈະໂຫຼດສິນຄ້າໂດຍກົງໃສ່ລົດຂອງເຈົ້າ.