BOGO Acronyms

BOGO

BOGO ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຊື້ ໜຶ່ງ ແຖມ ໜຶ່ງ.

"ຊື້ ໜຶ່ງ, ເອົາ ໜຶ່ງ ອັນຟຣີ" ຫຼື "ສອງ ສຳ ລັບລາຄາ ໜຶ່ງ ອັນ" ແມ່ນຮູບແບບທົ່ວໄປຂອງການສົ່ງເສີມການຂາຍ.