BIMI ຕົວຫຍໍ້

BIMI

BIMI ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຕົວຊີ້ວັດຍີ່ຫໍ້ ສຳ ລັບການລະບຸຂໍ້ຄວາມ.

ຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງໂລໂກ້ຍີ່ຫໍ້ຖັດຈາກອີເມວທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖືກປອມຕົວເປັນຍີ່ຫໍ້ຜ່ານອີເມວ.