BDBP Acronyms

BDBP

BDBP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການຕັດສິນໃຈຊື້ຂອງ Brand Persona.

ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຫດຜົນທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ພາກສ່ວນສະເພາະໃດຫນຶ່ງຂອງຜູ້ຊົມເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານທີ່ຈະຊື້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກທ່ານແລະຍັງເຫດຜົນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະບອກພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້.