B2B2C Acronyms

B2B2C

B2B2C ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ທຸລະກິດເພື່ອທຸລະກິດກັບຜູ້ບໍລິໂພກ.

ຮູບແບບອີຄອມເມີຊທີ່ລວມ B2B ແລະ B2C ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການທີ່ສົມບູນ. ທຸລະກິດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ການແກ້ໄຂ, ຫຼືການບໍລິການແລະສະຫນອງມັນໃຫ້ກັບທຸລະກິດອື່ນໆ' ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.