ASR ຕົວຫຍໍ້

ASR

ASR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການຮັບຮູ້ ຄຳ ເວົ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະປະມວນຜົນຄໍາເວົ້າທໍາມະຊາດ. ລະບົບ ASR ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຜູ້ຊ່ວຍສຽງ, chatbots, ການແປພາສາເຄື່ອງ, ແລະອື່ນໆ.