ASIN ຕົວຫຍໍ້

ມິດຊິດ

ASIN ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ໝາຍເລກປະຈຳຕົວມາດຕະຖານ Amazon.

ຕົວລະບຸຕົວຕົນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ 10 ຕົວອັກສອນແລະ / ຫຼືຕົວເລກສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກມອບຫມາຍໂດຍ Amazon.com ສໍາລັບການກໍານົດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເວັບໄຊທ໌ອີຄອມເມີຊຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບປຶ້ມ, ASIN ແມ່ນ ISBN.