API ຕົວຫຍໍ້

API

API ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການໂຕ້ຕອບການຂຽນໂປແກຼມການສະ ໝັກ.

A ຫມາຍຄວາມວ່າສໍາລັບລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮ້ອງຂໍ, ສົ່ງ, ແລະບໍລິໂພກຂໍ້ມູນຈາກກັນແລະກັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວທ່ອງເວັບເຮັດການຮ້ອງຂໍ HTTP ແລະສົ່ງຄືນ HTML, APIs ຖືກຮ້ອງຂໍດ້ວຍການຮ້ອງຂໍ HTTP ແລະໂດຍປົກກະຕິຈະສົ່ງຄືນ XML ຫຼື JSON.