AOV ຕົວຫຍໍ້

AOV

AOV ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ມູນຄ່າການສັ່ງຊື້ສະເລ່ຍ.

metric ສໍາລັບການຕິດຕາມຈໍານວນເງິນໂດລາສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຫຼືແອັບຯມືຖື. ເພື່ອຄິດໄລ່ມູນຄ່າການສັ່ງຊື້ສະເລ່ຍຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ພຽງແຕ່ແບ່ງລາຍຮັບທັງຫມົດດ້ວຍຈໍານວນຄໍາສັ່ງ.

ທີ່​ມາ​: Optimizely