AIDA ຕົວຫຍໍ້

AIDA

AIDA ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມປາຖະ ໜາ, ການກະ ທຳ.

ນີ້ແມ່ນວິທີການກະຕຸ້ນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນຊື້ໂດຍການໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນດົນໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການ. AIDA ແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການໂຄສະນາການໂທເຢັນແລະຕອບສະຫນອງໂດຍກົງ.