AI ຕົວຫຍໍ້

AI

AI ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ປັນຍາປະດິດ.

ສາຂາທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງເຄື່ອງຈັກອັດສະລິຍະສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທີ່ປົກກະຕິຕ້ອງການປັນຍາຂອງມະນຸດ. ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກແລະການຮຽນຮູ້ເລິກແມ່ນສ້າງການປ່ຽນແປງແບບແຜນໃນເກືອບທຸກຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ.