ABC ຕົວຫຍໍ້

ABC

ABC ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຕ້ອງປິດຕະຫຼອດເວລາ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຕົວ​ຫຍໍ້​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ຂາຍ​ທີ່​ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ເປັນ​ຜູ້​ແທນ​ການ​ຂາຍ​ໄວ​ຫນຸ່ມ​! ມັນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍວິທີທີ່ມັນເຮັດວຽກ. ເພື່ອເປັນພະນັກງານຂາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະຕ້ອງ ABC.