4P ຕົວຫຍໍ້

4P

4P ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ສິນຄ້າ, ລາຄາ, ສະຖານທີ່, ໂປໂມຊັ່ນ.

ຮູບແບບ 4P ຂອງການຕະຫຼາດກວມເອົາຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການທີ່ທ່ານກໍາລັງຂາຍ, ທ່ານຄິດຄ່າເທົ່າໃດແລະມູນຄ່າຂອງມັນ, ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງເສີມມັນ, ແລະວິທີທີ່ທ່ານຈະສົ່ງເສີມມັນ.