1P ຕົວຫຍໍ້

1P

1P ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຝ່າຍທຳອິດ.

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍກົງໂດຍບໍລິສັດຈາກການພົວພັນກັບຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນໂດຍຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ຜູ້ນໍາພາ, ແລະລູກຄ້າ. ຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນທໍາອິດແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຍີ່ຫໍ້ແລະນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂາຍແລະການຕະຫຼາດເພື່ອເປົ້າຫມາຍການຊື້, upsell, ແລະການລິເລີ່ມການເກັບຮັກສາໄວ້.