Blog-Tipping: ຄວາມໂງ່ຂອງ Aberrant

Adam Teece ມີ blog ທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ໃນການວິເຄາະ HTML ດິບຂອງລາວ, ທ່ານຈະຮູ້ວ່າລາວໄດ້ຮັບຟັງ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ດີຫຼາຍ - ຫວັງວ່າຢູ່ນີ້ :). ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບ Blog ຂອງທ່ານກະທູ້ຫລັກຂອງທ່ານ ກຳ ລັງເຂົ້າໄປໃນແຖບຂ້າງຂອງທ່ານ. ຖ້າພົບວ່າຖ້າທ່ານປັບ div ຫລັກຂອງທ່ານເປັນ 480px ໃນ Stylesheet ຂອງທ່ານ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນຂອງ whitespace ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍແລະຂວາຂອງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການ