ວິທະຍາສາດເນື້ອຫາ: ຫັນການເຊື່ອມໂຍງທົ່ງພຽງ Jane ຂອງທ່ານເຂົ້າໄປໃນ Killer Contextual Content

ໜັງ ສືພິມ Washington Post, BBC News, ແລະ New York Times ມີຄວາມເຫັນຄືກັນແນວໃດ? ພວກເຂົາກໍາລັງເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາສະເຫນີເນື້ອຫາສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເອີ້ນວ່າ Apture. ແທນທີ່ຈະເປັນການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ຄວາມແບບຄົງທີ່ແບບງ່າຍໆ, ການເຊື່ອມໂຍງ Apture ກະຕຸ້ນ ໜ້າ ຕ່າງທີ່ຂື້ນມາເທິງເມົ້າທີ່ສາມາດສະແດງເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.